training coaching begeleiding

Begeleiding

Wat

De term begeleiding omvat een breed spectrum aan activiteiten.
Begeleiding kan heel beperkt en kort van duur zijn, een begeleider toegevoegd aan een team, vaak als gespreksleider en soms als extern adviseur. Denk hierbij aan het laten voorzitten van een werkconferentie of een heidag.
Een begeleiding kan ook bestaan uit het begeleiden van team en leiding in een lastige situatie, tijdens of na een veranderingsproces, daar waar doelen en targets niet worden gehaald en/of waar sprake is van fricties in de samenwerking.
Om meer inzicht te krijgen hoe een begeleidingstraject eruit kan zien, kunt u hier een uitgebreid verslag lezen van een praktijkbegeleiding >>

Hoe

Uiteraard is de vorm van begeleiding helemaal afhankelijk van uw vraag en de situatie. Daarom word gestart met een gesprek om samen met u een analyse te maken van de situatie, de problematiek, en de mogelijkheden en onmogelijkheden. Tijdens dit gesprek wordt een plan van aanpak op hoofdlijnen worden vastgesteld, waarin de acties, de betrokkenen en ieders rol en de te behalen resultaten staan beschreven. In dit plan is tevens duidelijk welk aandeel de begeleider zal hebben.
Reacties tijdens evaluaties: "weet prettige open sfeer te creŽren, kan snel vinger op zere plekken leggen, weet gemeenschappelijk belangen vast te stellen, confronteert op een heldere en sportieve wijze, is in staat verschillende partijen een gemeenschappelijk inzicht te geven in de problematiek en de beste aanpak, kan heldere en haalbare afspraken formuleren, heeft zelfreflexie en vooral ook zelfspot."

Tijdsduur

1 dag tot een aantal dagen gedurende een periode, in onderling overleg overeen te komen, afhankelijk van de situatie.

Plaats

In uw organisatie, op locatie, in kantoor van Taat Training & Advies.

Kosten

Dagdeelprijs nader overeen te komen, afhankelijk van de aard en omvang van de opdracht.