training coaching begeleiding

Training > Trainingsaanbod

Trainingsaanbod

Presenteren:

Deze training heeft tot doel: doelgericht, helder, overtuigend en persoonlijk kunnen presenteren tijdens werksituaties. Onderwerpen zijn: formuleren van doelen, afstemmen op de doelgroep, aanbrengen van structuur, technieken om te overtuigen, omgaan met vragen, hanteren van weerstand en het gebruik van hulpmiddelen. Tevens wordt aandacht besteed aan ieders persoonlijke presentatiestijl en worden technieken aangereikt om deze stijl verder uit te bouwen.

Gesprekstechniek (ook wel "communicatie" of "effectiviteit")

Een training gericht op het effectief voeren van gesprekken uit de werkpraktijk.
Onderwerpen zijn: doelen formuleren, luisteren naar- en begrijpen van de belangen van de ander, invoelend vermogen, opkomen voor de eigen belangen, sfeer bewaken en omgaan met weerstand en lastig gedrag. Na de training zijn deelnemers in staat gesprekspartners beter in te schatten, boeken zij meer resultaat en kunnen zij makkelijker omgaan met waardering en kritiek.

Onderhandelen:

Deze training omvat dezelfde onderwerpen als de training 'gesprekstechnieken'. Daarnaast wordt bij deze training aandacht besteed aan strategisch denken en handelen. Tijdens de training worden situaties geanalyseerd, waarbij centraal staat hoe men de eigen invloed kan vergroten binnen het bestaande krachtenveld. Uiteraard wordt de uitvoering van de bedachte strategie geoefend tijdens rollenspel.

Klantgerichtheid:

Een training die gericht is op de communicatie met de (interne/externe) klant. Onderwerpen zijn: efficiŽnt doorgronden van de vraag/klacht, invoelend vermogen, geven van duidelijkheid en probleemoplossend handelen. Tevens wordt gewerkt aan persoonlijke presentatie en effectief- en respectvol onderhandelen, het brengen van slecht nieuws en het omgaan met weerstand en lastig gedrag. Indien gewenst kunnen tijdens de training verbeterpunten in het werk worden geÔnventariseerd en/of afspraken worden gemaakt m.b.t verbeteringen in de organisatie van het werk en/of de samenwerking.

Managementvaardigheden:

Deze training is gericht op het sturing geven aan medewerkers en het doorvoeren van- en begeleiden bij veranderingen. Ook wordt tijdens de training aandacht besteed aan het omgaan met het spanningsveld tussen organisatiedoelen enerzijds en teambelangen anderzijds.
Tijdens de training wordt geoefend aan de hand van individuele gesprekken (gesprekscyclus, zoals die in uw organisatie is omschreven) en vergadersituaties. Onderwerpen zijn: heldere afspraken formuleren; verkopen van de boodschap; feedback geven en ontvangen; motiveren, stimuleren, opvangen en begeleiden van medewerkers; confronteren en conflicthantering.
Werkvormen zijn training, coaching en intervisie.